معرفی کتاب

معرفی کتاب در حوزه های مختلف تولید محتوا یکی از بخش های جذاب و بسیار بدردبخور آکادمی ذولیشو است. در این دسته به معرفی کتاب هایی خواهیم پرداخت که در زمینه های مختلف یاری بخش شما خواهند بود. کتاب هایی که شاید برخی از آنها برای کارشناسان تولید محتوا کتاب مرجع به حساب بیایند. هر چه باشید مطالعه ی افکار و تجربه های بزرگترین متخصصین تولید و بازاریابی محتوا هیچوقت خالی از لطف نیست.

دکمه بازگشت به بالا